Browsing Tag:

random thoughts

Uncategorized

Chợt tỉnh

Giây phút bạn nhận ra rằng:
Bản thân việc mình được sinh ra trong kiếp người này, đã là sự phối hợp của vô vàn nhân duyên.
Bản thân mình sống, tồn tại, có mặt tại đây, gặp được người cần mình, mang lại ý nghĩa cho cuộc đời của người đó. Chỉ bản thân việc đó thôi đã thay đổi và tác động mạnh mẽ lên cuộc sống của họ.
Nó thật xúc động!
Và bạn thấy việc mình được sống thật sự thiêng liêng.
Bấy nhiêu năm, không ai nói điều đó, không ai chỉ cho mình điều đó…
May be an image of twilight, body of water, beach, nature and sky
May be an image of outdoors