Contact

Rất vui vì bạn đã ghé blog của mình. Vì đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện dần dần, chắc chắn không tránh nếu có thiếu sót . Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay góp ý nào, hoặc đơn giản chỉ là Say Hi!, bạn có thể email mình tại: [email protected]. Hoặc bạn có thể điền thông tin trong form liên hệ dưới đây. Rất mong được làm quen!

Ngoài trang blog này, các bạn có thể tìm mình trên FacebookInstagram.

@tới các bạn photographer, mình cũng mong muốn hợp tác chụp hình, nếu các bạn interest thì cứ điền form dưới đây để liên hệ mình nhé!