Dịch vụ Cold-pressed Juice giao tận nơi hàng sáng. Mời bạn ghé thăm True Juice nhé!
Browsing Tag:

random thoughts

Yoga - tản mạn

Chợt tỉnh

Giây phút bạn nhận ra rằng: Bản thân việc mình được sinh ra trong kiếp người này, đã là sự phối hợp của vô vàn nhân duyên. Bản thân mình sống, tồn tại, có mặt tại đây, gặp được người cần mình, mang lại ý nghĩa cho cuộc đời của người đó. Chỉ bản thân việc đó thôi đã thay đổi và tác động mạnh mẽ lên cuộc sống của…

Continue Reading